Programul slujirilor în Parohia Sölvesborg poate fi consultat aici: Program slujbe

† Macarie,

Din mila şi purtarea de grijă a
Atotmilostivului Dumnezeu, Episcop al
Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord,

Iubiţilor fraţi preoţi și diaconi, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi alesului popor dreptmăritor, har, pace, liniște și bucurie de la Hristos, iar din parte-mi părintească binecuvântare și frățească îmbrăţişare!

Iubiți slujitori ai Sfintelor Altare,

Iubit popor al lui Dumnezeu,

Nașterea Mântuitorului a fost de la început un „semn care a stârnit multe împotriviri” (cf. Luca, 2, 34), după cuvântul profetic al Dreptului Simeon. Irod a săvârșit genocidul pruncilor, cetatea Ierusalimului s-a tulburat, iar Fecioara Maria cu Pruncul pe brațe, alături de Dreptul și Bătrânul Iosif, au fost nevoiți să ia calea exilului, refugiindu-se în Egipt.

Episcopul Macarie:"Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni ne învață că avem un Domn, o Credință și un Botez!", Dumnezeiasca Liturghie de hram în biserica românească din Sölvesborg, Regatul Suediei, sâmbătă, 12 noiembrie 2022.

† Macarie,

din mila şi purtarea de grijă a Celui de Sus,

Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord,

iubiților frați împreună slujitori ai altarului, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi alesului popor al lui Dumnezeu, har, pace, liniște și bucurie de la Hristos Cel Răstignit și Înviat, iar din parte-mi părintească și frățească îmbrățișare și binecuvântare cu salutul pascal:

Hristos a înviat!

Dreptmăritori creștini,

Hristos, acum două mii de ani, după ce a pătimit agonia cea de pe urmă a golirii de sine și a părăsirii în grădina Ghetsimani, după ce a răbdat de bunăvoie, nobil și demn, arestul mișelesc, procesul înscenat, torturile și nedreapta condamnare la moarte, după ce a primit în trupul Său rănile bătăilor, spinii și piroanele și după ce Și-a dat Duhul pe Cruce rugându-Se pentru vrăjmașii Săi, S-a pogorât la iad pentru a elibera de sub tirania satanei pe toți drepții omenirii, începând cu protopărinții Adam și Eva. Zdrobit și omorât ca cel mai de pe urmă dintre oameni (cf. Isaia 53, 5 ș.u.), El – Cel ce era, simultan, „în mormânt cu trupul, în iad cu Sufletul, ca un Dumnezeu, în Rai cu tâlharul şi pe tron cu Tatăl şi cu Duhul, toate umplându-le, Cel ce este necuprins” – pogoară ca un Biruitor în chiar sălașul diavolului, al tatălui minciunii și ucigașului de oameni. Hulit și luat în râs de cei care se simțeau amenințați de lucrarea Sa mântuitoare, El este întâmpinat în iad ca Mesia, ca Hristosul mult așteptat de profeții și drepții Vechiului Testament. Așadar, în timp ce la suprafață cărturarii, fariseii, soldații, gardienii și mulțimile întărâtate credeau că „sărbătoresc” uciderea lui Iisus și anularea propovăduirii și lucrării Sale în Israel, întru adânc și în ascuns de ochii celor necredincioși, iadul gemea și se cutremura, iar diavolul își pierdea din gheare prada peste care se credea stăpân pe veci.

PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI

                        Anul mântuirii 2021

Nașterea Domnului, unica „resetare” adevărată a lumii

† Macarie,

Din mila şi purtarea de grijă a Atotmilostivului Dumnezeu,
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române
a Europei de Nord,

Iubiţilor fraţi preoţi și diaconi, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi alesului popor dreptmăritor, har, pace, liniște și bucurie de la Hristos, iar din parte-mi părintească binecuvântare și frățească îmbrăţişare!

Cinstiţi slujitori ai Sfintelor Altare,

Iubiţi fraţi şi surori împreună-rugători,

Sărbătorind Nașterea Domnului ne bucurăm laolaltă cu păstorii, cu Dreptul Iosif și cu cei trei magi de la răsărit de Pruncul culcat în iesle, purtat cu dragoste pe brațe și alăptat cu gingășie de Maica Sa Preacurată și Preanevinovată, iar împreună cu întreaga oaste cerească doxologim: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14)