† Macarie,

din mila şi purtarea de grijă a Domnului Dumnezeu,
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord,
iubiților frați preoți și diaconi, împreună slujitori ai altarului, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi alesului popor dreptcredincios, har, pace, liniște și bucurie de la Hristos Cel Răstignit și Înviat, iar din parte-mi părintească și frățească îmbrățișare și binecuvântare cu salutul pascal:

HRISTOS A ÎNVIAT!

Preaiubiții mei,

În drumul spre Ierusalim, Mântuitorul a deplâns soarta cetății cercetate îndelung de Dumnezeu prin drepți și profeți (cf. Matei 23, 37-39), dar care urma să cadă în păcatul uciderii Fiului lui Dumnezeu și să înfrunte consecințele acestui deicid. Hristos, știind că merge spre Golgota pătimirilor Sale, își plânge, așadar, fiii și fiicele care se înstrăinează atât de mult de El încât vor ajunge nu doar să nu-L recunoască, ci să-L și trădeze, să-L scoată din cetate și să-L ucidă ca pe cel mai de pe urmă dintre oameni, ca pe un tâlhar și venetic.

Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord și Centrul pentru Tineret ”Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” al Episcopiei organizează, cu binecuvântarea și participarea PS Părinte Macarie, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, Tabăra de Vară pentru cei mari și mici 2023 ”Înțelepciunea Bătrâneții - Puterea Tinereții”, ediția a V-a. 

Programul slujirilor în Parohia Sölvesborg poate fi consultat aici: Program slujbe

† Macarie,

Din mila şi purtarea de grijă a
Atotmilostivului Dumnezeu, Episcop al
Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord,

Iubiţilor fraţi preoţi și diaconi, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi alesului popor dreptmăritor, har, pace, liniște și bucurie de la Hristos, iar din parte-mi părintească binecuvântare și frățească îmbrăţişare!

Iubiți slujitori ai Sfintelor Altare,

Iubit popor al lui Dumnezeu,

Nașterea Mântuitorului a fost de la început un „semn care a stârnit multe împotriviri” (cf. Luca, 2, 34), după cuvântul profetic al Dreptului Simeon. Irod a săvârșit genocidul pruncilor, cetatea Ierusalimului s-a tulburat, iar Fecioara Maria cu Pruncul pe brațe, alături de Dreptul și Bătrânul Iosif, au fost nevoiți să ia calea exilului, refugiindu-se în Egipt.

Episcopul Macarie:"Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni ne învață că avem un Domn, o Credință și un Botez!", Dumnezeiasca Liturghie de hram în biserica românească din Sölvesborg, Regatul Suediei, sâmbătă, 12 noiembrie 2022.