† MACARIE,

Din mila şi purtarea de grijă a Celui de Sus,
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord,

Iubiților frați împreună slujitori ai altarului, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi alesului popor al lui Dumnezeu, har, pace, liniște și bucurie de la Hristos Cel Răstignit și Înviat, iar din parte-mi părintească și frățească îmbrățișare și binecuvântare cu salutul pascal:

HRISTOS A ÎNVIAT!

Iubiți frați și surori împreună-rugători,

La Cina cea de Taină, ucenicii Îl ascultau cu inimile strânse și întristate pe Hristos, Care le descoperea adevărul despre Pătimirile iminente prin care avea să treacă și despre sfârșitul perioadei de ucenicie pe care o petrecuseră alături de El. Inevitabil, cu toții resimțeau durerea despărțirii, neînțelegând la ce folosea o despărțire scurtă, temporară, de Hristos, pentru a se reuni apoi cu El întru Duhul Sfânt. Această mână de oameni inimoși, sinceri, care-L iubeau pe Iisus și care iubeau învățăturile Sale, trăiau în mijlocul unei lumi ostile, înveninate, însetate de putere, aflate sub influența celui pe care Mântuitorul l-a numit „stăpânitorul acestei lumi” (Ioan 14, 30), adică diavolul.

Împotriva acestui mic grup format din câțiva oameni simpli, pescari și foști vameși, erau toate structurile de putere: uriașul imperiu roman, parodicul rege Irod, și, cel mai dureros pentru acești israeliți, însăși elita cărturărească și preoțească. Mai mult decât atât, mulțimile șovăielnice ale poporului iudeu erau ușor de atras și de manipulat de către cărturari și farisei, așa cum s-a întâmplat în momentul arestării și osândirii nedrepte a Mântuitorului Hristos.
 

† Macarie,

Din mila şi purtarea de grijă a Celui Preaînalt,
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române
a Europei de Nord,

Iubiţilor fraţi preoţi și diaconi, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi alesului popor al lui Dumnezeu, har, pace, liniște și bucurie de la Hristos Cel născut în peștera Betleemului și în ieslea inimilor noastre, iar din parte-mi părintească și frățească îmbrăţişare!

Cinstiţi slujitori ai Sfintelor Altare,

Iubiţi fraţi şi surori împreună-rugători,

Iată că prăznuim astăzi Nașterea Domnului în condiții deosebite, cu totul diferite față de cele de până acum. Aceste circumstanțe ne obligă să reflectăm și mai mult asupra sensului marilor noastre sărbători creștine la care suntem martori în prezentul veșnic al timpului liturgic. Crăciunul este evenimentul istoric al Întrupării Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria pentru instituirea Noului Legământ, reafirmându-l de fiecare dată când ne adunăm în Liturghie. Crăciunul este împlinirea profețiilor care L-au vestit pe Mesia și lămurirea lor. Crăciunul este răspunsul lui Dumnezeu dat strigătului tragic și deznădăjduit al omului copleșit de propria cădere și de robia întunecată care a rezultat neascultării sale. Crăciunul este îmbrățișarea dragostei pe care Dumnezeu ne-o concede, cu desăvârșită noblețe, nouă, alintându-Se ca Prunc la pieptul Maicii Fecioare, în brațele Mariei. Aceeași îmbrățișare iertătoare El ne-o va întoarce, de această dată însângerată, pe Cruce.

Biserica ortodoxă românească din Sölvesborg, Suedia, și-a prăznuit marți, 12 noiembrie 2019, sărbătoarea de hram. Părintele Episcop Macarie, împreună cu preotul paroh Ioan-Alin Popa și un sobor de preoți și diaconi, a slujit Sfânta Liturghie, de sărbătoarea Sfinților Martiri și Mărturisitori Năsăudeni Sf. Atanasie Todoran din Bichigiu, Sf. Vasile din Mocod, Sf. Grigore din Zagra și Sf. Vasile din Telciu.

† Macarie,

Din mila şi purtarea de grijă a Celui Preaînalt
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române
a Europei de Nord,

Iubiţilor fraţi preoţi, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi alesului popor al lui Dumnezeu, har, pace, liniște și bucurie de la Hristos Cel Răstignit și Înviat, iar din parte-mi părintească și frățească îmbrăţişare cu salutul pascal: Hristos a înviat!

+ Macarie,

Din mila şi purtarea de grijă a Celui Preaînalt 
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române 
a Europei de Nord,

Iubiţilor fraţi preoţși diaconi, ostenitorilor din sfintele mănăstiri şi alesului popor al lui Dumnezeu, har, pace, liniște și bucurie de la Hristos Cel născut în ieslea Betleemului șîn ieslea inimilor noastre, iar din parte-mi părintească și frățească îmbrăţişare!